Velkommen til API Oslo!

API Oslo er en lokalavdeling av Attachment Parenting International.

Når vi styrker familier så nærer og fyller vi våre barns behov for tillit, respekt og hengivenhet, og vi gir et livslangt fundament for sunne og varige relasjoner.

API ønsker å bidra til å fremme foreldrevalg som skaper sterke og sunne følelsesmessige bånd mellom barn og foreldre. For livet. Så kan barna ta de båndene videre med seg i sitt voksne liv og dele dem med sine barn. Og barna kan gjøre det samme. En livssyklus av samhørighet og tilknytning.

Vårt viktigste mål er å øke den globale bevisstheten om den grunnleggende betydningen av trygg tilknytning. Vi jobber ikke kun for å investere i våre barns fremtid, men også for å redusere og få bukt med emosjonell og fysisk mishandling av barn, avhengighet, kriminalitet, atferdsforstyrrelser, psykiske lidelser, og andre utfall av tidlig usunn tilknytning. Vi jobber med å nå vårt mål gjennom opplæring, støtte og forskning.