Prinsipp

Forbered deg på svangerskap, fødsel og foreldrerollen

Vær emosjonelt og fysisk forberedt på svangerskap og fødsel. Finn ut hva dine tilgjengelige muligheter for svangerskapsoppfølging og fødselsmuligheter er, og lær deg litt om å ta vare på nyfødte. Hold deg oppdatert angående barndommens utviklingstrinn, slik at du kan ha realistiske forventninger og forbli fleksibel.


Måltid preget av kjærlighet og respekt

Amming er den optimale måten å sikre at et spedbarns ernæringsmessige og emosjonelle behov blir møtt. "Flaskeamming" tilpasser ammeadferd til flaskemating for å  bidra til å tilrettelegge for en trygg tilknytning. Følg spisesignaler fra både spedbarn og større barn for å oppmuntre dem til å spise når de er sultne og stoppe når de er mette. Tilby sunne matalternativ og vis sunne spisevaner gjennom egen adferd.


Møt barn med sensitivitet

Bygg fundamentet for tillit og empati allerede fra nyfødt-tiden. Forsøk å forstå hva barnet kommuniserer til deg, og svar barnet på det. Man kan ikke forvente at babyer kan trøste seg selv. De trenger rolige, kjærlige og empatiske foreldre til å hjelpe seg med å lære å regulere følelser. Vær sensitiv ovenfor et barn som har det vondt eller viser sterke følelser, og del barnas gleder.


Bruk nærende berøring

Berøring fyller babyenes behov for fysisk kontakt, kjærlighet, trygghet og bevegelse. Hud-mot-hudkontakt er særlig effektiv, som for eksempel ved amming, bading eller massasje. Bæring i armene eller i bæretøy vil kunne bidra til å fylle dette behove når man er på farten. Klemmer, kosing, kløing på ryggen, massasje og fysisk lek bidrar til å fylle disse behovene hos eldre barn.


Sørg for trygg søvn, både fysisk og emosjonelt

Barn og babyer har behov om natten akkurat som de har på dagen. De kan føle alt fra sult, ensomhet og angst til det å være for varme eller for kalde. De trenger foreldrene sine for trøst og hjelp til å regulere sine intense følelser. Søvntreningsteknikker kan virke ødeleggende på barnets psykiske og fysiologske helse. Trygg samsoving har fordeler for både barn og foreldre.


Sørg for kontinuerlig og kjærlig omsorg

Babyer og unge barn har et intenst behov for fysisk nærhet av en konsistent, kjærlig og responderende omsorgsgiver, ideellt en forelder. Om det er nødvendig så velg en alternativ omsorgsgiver som har dannet bånd med barnet, og som bryr seg om ham/henne på en måte som styrker tilknytningsforholdet. Hold timeplanen fleksibel, og minimer stress og angst ved korte fravær.


Positiv oppdragelse

Positiv oppdragelse hjelper barnet i å utvikle en samvittighet som er styrt av barnets egne interne disiplin og av omtanke for andre. Oppdragelse som er kjærlig, empatisk og respektfull, styrker båndene mellom foreldre og barn. Heller enn å reagere på adferd, prøv å se de behov som leder til adferden. Kommuniser med barna, og skap løsninger sammen. Alles verdighet må ivaretas i prosessen.


Søk balanse for deg og familien

Det er lettere å være emosjonelt tilgjengelig når du føler at du er i balanse. Skap et støttende netterverk, sett realistiske mål, sett mennesker før gjenstander, og ikke vær redd for å si "nei". Gjenkjenn individuelle behov i familien og møt dem i størst mulig grad uten å gå på akkord med din fysiske og psykiske helse. Vær kreativ, og ha det moro som forelder, og ta tid til å ta vare på deg selv.


Prinsippene er oversatt til norsk av Ingrid Prøsch, mars 2011.

De åtte originale prinsippene kan du lese på API´s hjemmeside.